Blogginlägg

NLPs grundantaganden

NLPs grundantaganden Neurolingvistisk Programmering, NLP, bygger på en rad antaganden som en form av etiska regler. De kallas grundantaganden på grund av att vi antar och […]

Read more

Giraffspråket – en kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov.

Giraffspråket – en kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov Hur kan vi skapa oss ett språk där vi som jämställda möter varandras behov? Hur kan […]

Read more

Studera kartan innan du kör

Studera kartan innan du kör! Retorik är en process som i huvudsak handlar om tre saker, att skapa kontakt, att leverera information på ett tydligt och begripligt […]

Read more

Till Eftertanke

Till Eftertanke Från en av deltagarna i en presentationsteknik- och kommunikationskurs på företaget PRE Risk & Crisis Management AB, Dennis Norin, brandskyddsledare/instruktör samt coach för yngre […]

Read more

Fyra steg för att lära varje ny färdighet!

Ursprungligen beskrivs inlärning genom “fyra steg för att lära Varje ny färdighet”.  Teorin utvecklades av Gordon Training International genom sin anställde Noel Burch på 1970-talet. Det […]

Read more

Skapa Drama!

Skapa Drama! Drama står för action – handling. En dramatisk berättelse bygger på handling som följer ett dramatiskt förlopp. Skapa dramatiska berättelser genom att följa denna […]

Read more

Transform your stage fright into a powerful presence that radiates to others.

Transform your stage fright into a powerful presence that radiates to others. By Annacarin Nilsson, inspired by the book ”It’s your time to Shine” by Sandra […]

Read more

Bli en framgångsrik affärsnätverkare!

Bli en framgångsrik affärsnätverkare! Att nätverka och hitta nya affärskontakter är viktigt för alla som vill utveckla sitt företag och arbete. Men hur påverkar din personlighet […]

Read more