~12/10 Giraffspråket – en konflikt- och kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov.

12/10 Giraffspråket

- en konflikt- och kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov.

Hur kan vi skapa oss ett språk där vi som jämställda möter varandras behov?
Hur kan vi skapa oss ett språk där vi är i känslomässig kontakt med varandra utan värderingar, analyser och rätt och fel?

Giraffspråket också kallat Non Violent Communication (NVC) eller medkänslans språk – the Language of Compassion är formulerat av psykologen Marshall B Rosenberg. Syftet är att stärka vår förmåga att få och ge medkänsla och med det öka potentialen att få det man innerst inne önskar och tillmötesgå andras egentliga behov. Det handlar om att höra vad personen i fråga önskar bakom orden, att kunna se längre, till bakomliggande behov.

Formen är enkel, men ändå kraftfullt omvälvande. Genom bruket av NVC, kan du lära dig att klargöra vad du observerar, vilka känslor du känner, vilka värden du vill leva med och hur du på ett enkelt sätt kan kommunicera det. Du tränar ett språk som inte skuldbelägger, dömer eller dominerar andra och skapar avstånd och konflikter. Du tränar istället ett språk som erbjuder möjligheten att uppleva den djupa glädjen att möta dig själv och andra och bidra till ömsesidigt välbefinnande.
Läs mer…

Introduktionen är blandad teori och praktik. Giraffspråket har en klart utformad modell som du kommer att få prova på praktiskt.

Dag: Måndag 12/10
Tid: kl 18-21
Ledare: Solveig Emanuelsson & Annacarin Nilsson
Pris: 450 kr (inkl. moms)
Plats: Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Anmälan och information, Studieförbundet Vuxenskolan, 08-679 03 75 eller InterACT Communication 070-731 34 73.

Anmälan; Vuxenskolan eller här genom att ange kursnamn och kontaktuppgifter.

 

Share This: