Studera kartan innan du kör

Studera kartan innan du kör!

”Allting skapas två gånger. Först i tanken, sedan i verkligheten”

Retorik är en process som i huvudsak handlar om tre saker, att skapa kontakt, att leverera information på ett tydligt och begripligt sätt och att lämna avtryck! Det är en färd som utgår från ett nuläge till en önskad destination, där du håller i ratten!

Förberedelsen är a och o. Innan du lägger upp ditt tal bör du planera din rutt, det vill säga göra en så kallad karta för färden.  Kartan skapar du från NÖHRA modellen; Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter, det vill säga du gör kartan eller ”körsträckan” klar innan du ger dig ut på färden. Du skapar dig också en klar uppfattning och vilka du ska ta med dig på färden.

Många gör felet i retorik att de kör omkring vind för våg och och tappar bort både resenärer och destination på vägen. Andra tror att ögonen är på dem själva som chaufför – att alla sitter och bedömer hur bra jag är som kör själva bussen. Det brukar dock inte vara fallet. de flesta är intresserade av sin egen resa.

Att skapa en karta
Nuläge; Var befinner ni er nu? Vad kan åskådarna om ämnet? Vilka är de? Kön? Ålder? Vad driver dig? Varför är det viktigt för dig att tala om ditt ämne? Vad vill du åstadkomma?

Önskat läge; Det är bra om du vet vart färden ska bära hän. Om du inte har ett mål, hur ska du då veta ifall du har nått fram eller inte? Att sätta ut ett mål innan själva resan skapar ett feedbacksystem som kan hjälpa dig veta hur det hela föll ut. Du kan nu analysera färdvägen och se över var du hamnade på avvägar om du nu gjorde det eller varför du inte nådde fram som planerat. Men HUR vet du att du nått fram. Målet bör vara konkret, nåbart och attraktivt men också avstämbart! Därför bör det vara formulerat positivt, i presens och med de fem sinnena. Om du har nått fram med din presentation vad ser, hör, känner du då?

Hinder; Hinder kan vara yttre som pengar, tid, människor är ointresserade av ämnet eller annat. Hinder kan också vara inre såsom talängslan, osäkerhet. I varje hinder döljer sig nya möjligheter men du måste först acceptera dem som hinder innan du kan vända dem till din fördel. Det kan kräva en yttre kompetens såsom en coach för att hjälpa dig att tranformera inre hinder till resurser. En sak är säker. Hinder löser sig inte genom att förnekas.

Resurser; Här finns ditt nuvarande kapital, dina tillgångar. Det kan vara yttre saker såsom tid, ekonomi, nätverk etc och det kan vara inre resurser i form av färdigheter, erfarenheter och talanger.

Aktivitet; Nu vet du från vad till vad du ska köra. Du vet vad du själv vill och du vet vilka du ska ta med dig på resan. Nu kan du skapa en retorisk resa i tre steg;
1 Etos; Skapa kontakt och se att alla som ska med är med på bussen.
2 Logos; Leverera din information på ett strukturerat och begripligt sätt – din resa ska vara enkel att följa och ta del av.
3 Patos; Slutligen nå ditt mål – har ni hamnat på rätt ställe eller körde du vilse på vägen? Hur vet du att du nått fram? Jo via det du ser, hör och känner! För när allt kommer omkring vill du ju nå fram som du hade planerat!

av Annacarin Nilsson

Share This: