Blog

En inspirerande dag med FN ambassadörerna!

En inspirerande dag med FN ambassadörerna! En inspirerande dag med presentationsteknik för FN ambassadörer som har följande åtta fantastiska millenniemål. Åtta mål som samtliga av FN:s medlemsstater […]

Read more

Närvaro – Kontakt!

 Närvaro – Kontakt! I all vår mänskliga kommunikation är närvaro central. Förmågan att vara fullkomligt här och nu och inte låta tankarna dra iväg på det […]

Read more

Tillstånd smittar!

Tillstånd smittar!  Du har mycket att vinna på att kunna hantera och ta ansvar för ditt sinnestillstånd. Negativa tillstånd smittar mer och starkare än positiva tillstånd. […]

Read more

Sångcoaching

Sångcoaching Intresserad av att få prova på och sjunga? Förutsättningslöst! Du får prova på några av de tekniker som finns för att stärka och ta fram […]

Read more

”Framförandet och åter framförandet!”

”Framförandet och åter framförandet!” Actio (latin, framförande). Ordet används främst inom retoriken och behandlar en talares framförande. Actio fokuserar alltså på en talares yttre uppträdande, vilket […]

Read more

NLPs grundantaganden

NLPs grundantaganden Neurolingvistisk Programmering, NLP, bygger på en rad antaganden som en form av etiska regler. De kallas grundantaganden på grund av att vi antar och […]

Read more

Giraffspråket – en kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov.

Giraffspråket – en kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov Hur kan vi skapa oss ett språk där vi som jämställda möter varandras behov? Hur kan […]

Read more

Ny Nivå Presentationsteknik – tar dig till helt nya höjder!

Ny Nivå Presentationsteknik – tar dig till helt nya höjder! 2 heldagar – i nytt unikt koncept! Kursen som är praktiskt inriktad lyfter din presentationsteknik till […]

Read more