Sångcoaching

Intresserad av att få prova på och sjunga? Förutsättningslöst! Du får prova på några av de tekniker som finns för att stärka och ta fram möjligheterna i din sångröst och ditt personliga uttryck.

Jag jobbar utifrån Estilletekniken. Inom Estilletekniken finns inga preferenser om hur en bra sångröst ska låta. Man har två regler; att du ska kunna känna dig fri att uttrycka dig som du vill samt att du inte skadar rösten. Sångtekniken, som är baserad på forskning, är uppdelad i 6 kvaliteter; speech, falsetto, sob/cry, twang, opera och belting. Varje kvalitet har sitt specifika “recept”. Det är utifrån dessa baskvaliteter som man kan få ett större omfång i sitt uttryck.

Du behöver ingen sångvana eller tidigare sångutbildning. Du har bara stor lust att att prova på att sjunga eller utveckla din sångteknik efter dina personliga förutsättningar och önskemål.

Share This: