TROTS HÖGA FÖRVÄNTINGAR ÖVERTRÄFFADE KURSEN DE FÖRVÄNTNINGAR JAG HADE!

“Kursen i förhandling, muntligt framförande & argumentation t.o.m. överträffade de förväntningar jag hade. En bra blandning mellan allvar, lek och situationer ”utanför trygghetszonen” har gett mig många verktyg att ta fram i diverse situationer.”