EN SPÄNNANDE FÖRENINGEN MELLAN DE PERSONLIGA RESURSERNA OCH DE PERSONLIGA KRAVEN….

“Annacarin tog tillvara på våra konsulters egna resurser och deras redan höga kunnande inom försäljning och gav dem nya verktyg för att nå sina egna och Sale Nordics kunders mål på sina uppdrag.”