It’s your time to shine – Sommarkurs

 

Hur når du din absoluta potential som talare?
Hur kan du komma bort från dina begänsningar och förutfattade meningar om vad du kan åstadkomma?
Hur kan du bli trygg i dig själv inför en publik och nå tydliga resultat?

Denna kurs är för dig som vill nå djupare och komma längre med din presentationsteknik.  Du har grundläggande kurs i presentationsteknik.
Vi kommer arbeta mer fördjupande inom röst, kropp, tillstånd, närvaro, publikkontakt, hur man hanterar nervositet, dynamik, feedbacksystem, memorering, retorik, att sätt mål och att nå dem.

Grupp; max 12 deltagare – min 10 deltagare
Datum; 3 dagar – 29/6, 30/6, 1/7
Tid; 9-16
Plats; I Stockholm. Närmare info. kommer senare.
Pris; 2500 kronor/deltagare (exkl. moms)

Anmäl dig med dina adressuppgifter här. Anmälan är bindande.

Share This: