3/9 + 10/9 Presentera Säljande – 2 dagars utbildning

3/9 + 10/9  Presentera Säljande – 2 dagars utbildning

Ta fram din individuella styrka och framtoning på scenen eller i säljmötet!

Riktig framgång i kommunikation handlar först om att vara genuin och trovärdig i sitt framförande, därefter vad du säger. När det du säger matchas av din kroppshållning, ditt röstläge och din personlighet kommer lyssnaren koppla av och ta till sig budskapet du vill framföra. Då först är det viktigt att lägga kraft i det muntliga budskapet och vad du verkligen vill framföra. Kursens har tre olika delar:

 • Personligt framträdande
 • Påverkande försäljning
 • Retorik

Målgrupp Kursen riktar sig till säljchefer och säljare.

 • Du har tidigare genomfört mist ett sälj- eller ledarskapsprogram
 • De metoder du använder för att leda känns förlegade
 • De metoder du använder fungerar inte riktigt så bra som du önskar

Kursmål Efter kursen;

 • Känner du dig säker på scenen och i mötet med andra människor
 • Säger du rätt saker med färre ord
 • Upplever du att publiken/människor verkligen är med dig
 • Använder du röst, manus och kroppsspråk på ett klart sätt för att övertyga publiken om ditt budskap
 • Förbereder du nästa framträdande/kundmöte snabbare
 • Får du bättre effekt av dina presentationer/kundmöten

Ur kursens innehåll

 • Självkänsla, självsäkerhet och tillit
 • Presentationens olika faser
 • Verbal och icke verbal matchning
 • Ett starkt första intryck
 • Kroppshållning och kroppsspråk
 • Röstteknik
 • Bästa sättet att förbereda
 • Besvärliga personer & situationer
 • Skapa engagemang genom involvering
 • Storytelling
 • Improvisation
 • Hjälpmedel på scenen

Sagt om kursen: “Kursen gav praktiska övningar på teoretiska begrepp som kan verklig skillnad!” “Rolig, lärorik ögonöppnare!” “Inspirerande att få mer kunskap om hur olika människor fungerar för att bättre matcha och nå resultat!” “Jag tar till mig momentet, hur jag kan skapa mig en bättre struktur i min säljkommunikation!” “Annacarin är bra och saklig. Hon ger konkreta tips som gör skillnad med en gång!” Kursledare: Annacarin Nilsson Datum: 3/9 + 10/9 Tid: 09 – 17 Plats: Återkommer med plats Pris: 9 800 SEK per person ex. momsMaterial ingår Nästa utbildningstillfälle Om du är intresserad av nästkommande tillfällen för kursen “Presentera säljande” så anmäl ditt intresse med kursnamn och kontaktuppgifter här.

Share This: