Workhops/Föreläsningar

Workhops/Föreläsningar

Resultatet av din kommunikation är den feedback du får

VI ARBETAR MED:

 • mellanmänsklig kommunikation
 • presentationsteknik
 • coaching

 

NÅGRA AV DE METODER OCH VERKTYG VI ANVÄNDER:

 • Neurolingvistisk Programmering, NLP
 • Improvisationsteknik
 • Värdegrunder
 • Coaching
 • Målprecision
 • Autencitet – att vara äkta
 • Kontakt och närvaro
 • Riktning
 • Drivkraft
 • Röst och kroppsspråk
 • Scenisk gestaltning
 • Verbal och ickeverbal matchning
 • Non Violent Communication; en kommunikationsmodell med fokus på behov och känslor
 • Klart ledarskap

Share This: