DEN STÖRSTA BEHÅLLNINGEN…

“Annacarin är mycket kompetent och lyhörd och du har på ett strålande sätt anpassat innehållet i kursen utifrån mina behov. Jag har dels lärt mig praktiskt hur jag använder rösten, hur jag andas och står, hur jag kan memorera och modulera innehållet. Men den största behållningen är den mentala träningen vilket gör att det nu t.o.m. kan vara roligt att agera och uppträda!”