Scenisk gestaltning

Scenisk gestaltning

Scenisk gestaltning handlar om mötet mellan aktör och publik, här och nu. Begreppet inbegriper att man tar med helheten i uttrycket; framförandet, dramaturgin, regi, rummets visuella budskap, klädsel, ljus och ljud i samspel med en publik.

Centralt i scenisk gestaltning är kommunikation, förmågan att medvetet kommunicera med sin publik på olika plan genom kunskapen om tre hörnpelare:

  • Berättelsen
  • Berättaren
  • Rummet

Share This: