Om Klart Ledarskap

The experience cube

Klart Ledarskap

Klart Ledarskap handlar om att skapa klarhet i varje samarbetssituation och i varje grupp man deltar i.

Den föreställning som medarbetare skapar, den “sanning” de skapar och som de sedan utgår från i sina handlingar, skapas inte i det medvetna, rationella delarna av organisationen utan i den omedvetna delen, i den inre dialogen.

I Klart Ledarskap arbetar man för att skapa “klara” relationer och “klar” kommunikation. Definitionen av klar kommunikation beskrivs som en samverkan där människor vet vilka upplevelser de har, vilka upplevelser andra har och vad som är skillnaden på dessa.

För att skapa klara relationer arbetar man med processen lärande samtal. Lärande samtal är en form av öppen dialog där de samverkande tar upp det som sker inom dem, i den inre dialogen. Man undersöker hur det påverkar oss, hur vi och andra fungerar för  skapa ny kunskap som leder till nya mönster i organisationen.

Sörjiga relationer beskrivs till skillnad från klara relationer av relationer som består av en massa antaganden om varandra som vi reagerar på. Dialogen är inte direkt och kreativ. Den mänskliga hjärnan vill skapa sammanhang och begriplighet i det som sker runt omkring. När något inte ser begripligt ut skapar vår hjärna sin egen begriplighet. Inte sällan av negativ karaktär. Sörjiga relationer dominerar i våra organisationer och får enorma konsekvenser för både hälsa, utveckling och resultat.

Ett Klart Ledarskap utvecklar en klar kultur där det lärande samtalet står i centrum.

 

Share This: