Kalendarium

Kalendariet

Presentera Säljande

1298797347v80VDn
Riktig framgång i kommunikation handlar först om att vara genuin och trovärdig i sitt framförande, därefter vad du säger. När det du säger matchas av din kroppshållning, ditt röstläge och din personlighet kommer lyssnaren koppla av och ta till sig budskapet du vill framföra. Då först är det viktigt att lägga kraft i det muntliga budskapet och vad du verkligen vill framföra.
Om du är intresserad av nästkommande tillfällen för kursen ”Presentera säljande” så anmäl ditt intresse med kursnamn och kontaktuppgifter..
Pris: 9 800 SEK per person ex. moms
Boka här

Öppen kurs i Retorik

När det du säger matchas av din kroppshållning, ditt röstläge och din personlighet kommer lyssnaren koppla av och ta till sig budskapet du vill framföra. Då först är det viktigt att lägga kraft i det muntliga budskapet och vad du verkligen vill framföra.
Om du är intresserad av nästkommande tillfällen för kursen ”Presentera säljande” så anmäl ditt intresse med kursnamn och kontaktuppgifter..
Pris: 9 800 SEK per person ex. moms
Boka här

Coaching i arbetslivet

Riktig framgång i kommunikation handlar först om att vara genuin och trovärdig i sitt framförande, därefter vad du säger. När det du säger matchas av din kroppshållning, ditt röstläge och din personlighet kommer lyssnaren koppla av och ta till sig budskapet du vill framföra.
Om du är intresserad av nästkommande tillfällen för kursen ”Presentera säljande” så anmäl ditt intresse med kursnamn och kontaktuppgifter..
Pris: 9 800 SEK per person ex. moms
Boka här